Δωρεάν μεταφορικά για πληρωμές με Πιστωτική/Χρεωστική Κάρτα και Paypal

Το καλάθι μου

Καλάθι

Η επιχείρηση με την διακριτική ονομασία seniorita.gr εκπροσωπείται νόμιμα από την Ηλιάδου Ναταλία με ΑΦΜ:132061445, Δ.Ο.Υ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, Αριθμό Γ.Ε.Μ.Υ.:141611202000 ,ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας info@seniorita.gr και έδρα επί της οδού Σαπφούς 90 Καλλιθέα Αττικής ,ΤΚ 17675.

Η ιστοσελίδα www.seniorita.gr δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία της ιδιωτικότητας και των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών της. Λαμβάνει όλα τα μέτρα με τις πιο σύγχρονες μεθόδους και δεσμεύεται στη διασφάλιση του προσωπικού σας απορρήτου τηρώντας τις αρχές της προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται από τους σχετικούς νόμους και τις διεθνείς συμβάσεις.

 

Για οποιαδήποτε παραγγελία που θα διενεργηθεί εκ μέρους σας, είναι απαραίτητο να σας ζητηθούν τα προσωπικά σας στοιχεία , όπως το ονοματεπώνυμό σας, η διεύθυνση στην οποία θα αποσταλούν τα προϊόντα, ο αριθμός του  τηλεφώνου σας και η ηλεκτρονική σας διεύθυνση. Τα στοιχεία σας δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν πέραν της ολοκλήρωσης μιας παραγγελίας ή να αποκαλυφθούν με κανέναν τρόπο.

 

Για την εγγραφής σας ως μέλος και τη δημιουργία λογαριασμού θα χρειαστεί να μας υποβάλλετε εκουσίως:

Όνομα, επίθετο, ολοκληρωμένη ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

Ο κωδικός πρόσβασης, το όνομα χρήσης και γενικότερα ο λογαριασμός των μελών είναι προσωπικός και μοναδικός για κάθε μέλος, το οποίο και υπέχει πλήρη ευθύνη των ενεργειών που γίνεται από το λογαριασμό του. Τα μέλη οφείλουν να προβαίνουν σε προσεκτική και συνετή χρήση του λογαριασμού τους καθώς και σε τυπική έξοδο από αυτόν. Η επιχείρηση δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει.

 

Αποδέκτης των προσωπικών δεδομένων που θα παρέχουν οι χρήστες του παρόντος δικτυακού τόπου είναι αποκλειστικά η επιχείρηση η οποία δύναται να τα διαβιβάσει σε συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, για λόγους λειτουργικής και μηχανογραφικής εξυπηρέτησης των συναλλακτικών της σχέσεων με τους εν λόγω χρήστες.

 

Μπορείτε οποτεδήποτε στιγμή να προβείτε στην αλλαγή των προσωπικών στοιχείων που μας έχετε γνωστοποιήσει ή και να περιορίσετε ή ακυρώσετε τη χρήση κάποιων από τα στοιχεία αυτά.

 

Στην περίπτωση πληρωμής μέσω πιστωτικής κάρτας, η ιστοσελίδα σας παραπέμπει στο πολύ υψηλής ασφαλείας σύστημα συναλλαγών της Τράπεζας Πειραιώς, με αποτέλεσμα να μην διαθέτονται προσωπικά στοιχεία πληρωμής στην επιχείρηση ή την ιστοσελίδα, παρά μόνον στις προαναφερθείσες εταιρείες.

 

Η Εταιρεία και οι ιστοσελίδες της απευθύνονται σε πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους. Εάν ανήλικοι χρήστες αυτοβούλως επισκεφτούν τους διαδικτυακούς μας τόπους, η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει. Σε περίπτωση που κατά τη συλλογή των δεδομένων γίνει αντιληπτό ότι ο χρήστης είναι μικρότερης ηλικίας, η Εταιρεία δε θα επεξεργαστεί τα προσωπικά του δεδομένα.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί/ επικαιροποιεί επιμέρους τμήματα της παρούσας Πολιτικής, χωρίς υποχρέωση σχετικής προηγούμενης ενημέρωσης σας. Παρακαλούμε να διαβάζετε πάντα την Πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, προτού χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας, ώστε να ενημερώνεστε για την τρέχουσα εκδοσή της Πολιτικής, σε περίπτωση που έχουν γίνει τυχόν τροποποιήσεις ή ενημερώσεις.